Privacyverklaring

Privacyverklaring TWEE (www.twee-en.nl | www.iemandverrassen.nl | www.stoeltjemetnaam.nl)

 

Via onze webwinkels worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens worden door TWEE zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt:

  • Wij vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring
  • Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
  • Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
  • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

TWEE kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruikt maakt van de diensten van onze webwinkels www.twee-en.nl / www.iemandverrassen.nl / www.stoeltjemetnaam.nl
U verstrekt deze gegevens zelf bij het invullen van ons contactformulier en/of bij het maken van een bestelling. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Uw IP-adres
REGISTREREN

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

WAAROM TWEE GEGEVENS NODIG HEEFT

TWEE verwerkt uw persoonsgegevens om eventueel telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als er vragen zijn omtrent uw bestelling, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan  TWEE  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van de door uw bestelde artikelen.

HOE LANG TWEE GEGEVENS BEWAART

TWEE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

TWEE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van  TWEE  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  TWEE  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

TWEE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van  TWEE  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan  TWEE  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TWEE  heeft hier geen invloed op.

TWEE heeft Google geen toestemming gegeven om via  TWEE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@twee-en.nl.
TWEE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

TWEE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TWEE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TWEE  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TWEE op via info@twee-en.nl

www.twee-en.nl | www.iemandverrassen.nl | www.stoeltjemetnaam.nl zijn websites van TWEE .

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

TWEE  is als volgt te bereiken:

Rijnsburgerweg 116
2333 AE Leiden
KvK: 59859423
BTWnummer: NL853670948B01
Bankrekening: NL17INGB0006316839
BIC/Swift: INGBNL2A

Tel: 071-5426831 of 06-51635272

Email: info@twee-en.nl